knjigovodstvo za pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije i pojedince

U paleti računalnih programa za poslovanje nalaze se 5 programa:

1. PIS - poslovni informacijski sustav (program za poslovanje namijenjen našim korisnicima),
- veleprodaja
- maloprodaja
- skladišno poslovanje
- servis/proizvodnja
- platni promet
- PDV (knjige URA, knjige IRA)

2. KIS - knjigovodstveni informacijski sustav (program za poslovanje našeg servisa),
- glavna knjiga
- salda-konti
- robno materijalno
- osnovna sredstva

3. BIS - blagajnički informacijski sustav
- evidencija blagajni

4. Virmani - ispis HUB obrazaca,

5. Kadrovska - kadrovska evidencija,