knjigovodstvo za pravne i fizičke osobe, neprofitne organizacije i pojedinceKNJIGOVODSTVENE USLUGE
Vršimo kompletnu obradu podataka, te sve knjigovodstvene računovodstvene usluge. Slijedi popis važnijih poslovnih knjiga, dokumenata i poslova:

Glavna knjiga - stanje prihoda i rashoda te zarade u nekom razdoblju uz analitičku razradu,
Knjiga primitaka i izdataka za obrte - stanje prihoda i rashoda,
Knjiga ulaznih računa - podaci o ulaznim računima.
Knjiga izlaznih računa - podaci o izlaznim računima.
Knjiga vlastite potrošnje - podaci o računima koji nisu trošak.
Knjiga osnovnih sredstava - podaci o osnovnim sredstvima i njihova amortizacija.
Knjiga sitnog inventara - podaci o sitnom inventaru,
Robno knjigovodstvo - podaci o robi na skladištu,
Materijalno knjigovodstvo - podaci o utrošenim materijalima u proizvodnji/uslugama,
Osnovna sredstva - podaci o osnovnim sredstvima, amortizacija,
Obračun plaća - isplatne liste, ispunjavanje svih potrebnih obrazaca i virmana,
Blagajna - podaci o rukovanju gotovinom ...
...ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME (hardware i software)
- održavanje samostalnih i umreženih računala,
- održavanje sistemskog softwarea,
- održavanje aplikacionog softwarea (Microsoft Office, Internet preglednici, E-mail klijenti, ...)
- održavanje poslovnog softwarea u izradi Infotron-a,
- zaštita od virusa i čišćenje zaraženih računala,
- instaliranje zaštitnih programa, edukacijaIZRADA RAČUNALNIH PROGRAMA PO NARUDŽBI
Uz listu gotovih poslovnih programa čiju specifikaciju možete pogledati na stranici s našim prozivodima vršimo izradu poslovnih programa po narudžbi.